Bel Fıtığı Neden Olur?


3 years ago

Bel ağrısı konusunda bildiğimiz ancak yanlış olanlar - YouTube Boyun fıtıklarının çoğunda fizik tedavi ile düzelme sağlanır. Dr. Salih Aydın, toplumda sık görülen bel fıtığına yol açan nedenler ve tedavi süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tam endoskopik disk cerrahisinin cerrahi açıdan dezavantajı olmadığı gibi mikroskobik cerrahiye karşı üstünlüklerinin çok fazla olduğunu söyleyen Aydın, “Bu noktada önemli olan deneyimli bir cerrah ve yeterli ekipmanın bulunmasıdır yani ameliyathanenin bu operasyonu gerçekleştirmek için gerekli teknolojik altyapıyı sunmasıdır. Uzmanlar boyun fıtığı ameliyatını en son başvurulacak seçenek olarak görmektedir ve mümkün olduğunca cerrahi müdahale dışındaki yöntemlerden (Ameliyatsız Boyun Tedavisi) sonuç alma yoluna gitmektedir.Ancak cerrahi tedavisi (boyun ameliyatı) yapılması zorunlu hale gelmiş boyun fıtıkları da vardır ve bu durumda cerrahi tedavi geciktirilmeden yapılmalıdır. Boyun fıtığı olan hastalara ilaç ile tedavi yapılması mümkün değildir. Boyun fıtığı kaynaklı akut ağrıları hafifletmek için doktorunuz ağrı kesici ilaç önerebilir. Ağrı genellikle devamlı bir karakterde olsa da, boyun hareketleri ile şiddetlenmeye meyillidir. Ameliyat sonrası boyunluk kullanılmasına genellikle gerek yoktur. Açık cerrahinin dezavantajı daha büyük bir yara oluşturulması, çıplak gözle çalışıldığı için görüşün yeterli olmaması, ameliyat sırasında bir şeylerin gözden kaçması ve normal dokulara zarar verilebilme riskidir. Mikroskop ile neredeyse kılcal damar düzeyindeki çok küçük yapılar bile görülür hale gelmekte, çıplak gözle görülemeyen veya gözden kaçabilecek ve dokular arasına gizlenmiş fıtık parçaları kuşkuya yer bırakmaksızın sınırları ile ortaya konmakta, fıtıkla birlikte içerideki fıtıklaşmaya aday diğer parçalar da tamamen çıkarılabilmektedir.

Boyun sorunları ile gelen hastalar; öncelikle hikayeleri dinlenilerek hastalığın geçmişi ve özellikleri belirlenmekte, çok iyi muayene edilerek hastalığın oluşturduğu kayıplar var ise bunlar ortaya konmaktadır. Ve bir uzman tarafından boyun fıtığı belirtileri gözlemlendiğinde öncelikle boyun fıtığı tanısı konulmalıdır. Fizyoterapist tarafından belirlenen tedavi uygulanarak iyileşme sağlanabilir. Cerrahi müdahale öncesinde ve sonrasında fizik tedavide tedavi planının bir parçasıdır. Fizik tedavide ilk günler ağrılarda artma olabilir. Fizik tedavi sırasında ilk bir kaç gün ağrılarda artma olabilir, ama hasta fizik tedavi uzmanının önerdiği sürece tedaviye devam etmelidir Eğer yapılan tüm tedavilere rağmen hastanın ağrıları geçmemiş ise nükleoplasti metodu uygulanabilir. Akut ağrılarda tens kullanılabilir.Ağrı kısa süreli istirahat ve ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önerilen fizik tedavi yöntemlerinde bel kasların güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Boyun fıtığı uygun bir tedavi programıyla kontrol altına alınabilir. Çünkü stres kimi zaman sinirlere etki eder ve boyun fıtığı oluşturabilir. Zaten bu hastalıklar çoğu zaman aynı hastada aynı zamanda görülebilir. Sonuçta; hastada boyun, omuz, kürek kemiği, meme dokusu ağrıları, hareket zorluğu, skolyoz denilen eğrilik gelişmekte ve fıtığın sıkıştırdığı sinire göre farklı bölgelerde kendini gösteren kollarda duyu kaybı, kuvvet kaybı, refleks kaybı gibi bulgularda oluşabilmektedir.

Boyun bölgesinde her omur, cismi hizasından çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar. Bu sırada doktor, ekstremitelerde refleks kaybı, kas güçsüzlüğü, duyu kaybı veya diğer omurilik hasarı bulgularını da araştıracaktır. 6) Omurilik hasarını düşündüren yürüme, denge bozukluğu, cinsel fonksiyonlarda bozulma, idrar ve dışkılama sorunları, felç benzeri tablo var ise (İlk 8 saat içinde ameliyat gerekir. Omurga içindeki kanalda omurilik uzanırken, her iki omur arasındaki sağlı sollu boşluklardan, omurilikten ayrılan sinir kökleri çıkar. Obezite, hareketsizlik, sigara kullanımı, günlük yaşamda omurga fizyolojisine uygun hareket etmemek ve meslekle ilgili faktörler, bel fıtığı için risk faktörleri olarak kabul ediliyor. Fıtıklaşan disk, taşma derecesine göre farklı boyutlarda omurga kanalı içine girmekte ve böylelikle kanal içindeki sinir kesesi ve ondan ayrılan sağlı-sollu sinirleri sıkıştırmaktadır. Ancak sinir tahribatına ait bulguların mevcudiyetinde ve diğer tedavi yöntemlerinin başarısız kaldığı durumlarda cerrahi uygulanır. Ağrı kesiciler, masajlar, egzersizler ve diğer yöntemler boyun fıtığının negatif etkilerini ortadan kaldırmaya yetmediyse, bu durumda cerrahi operasyon gerekebilir.

Çesitli elektro terapi yöntemler kas spazmının azaltılmasını sağlar. Yüzme ve yürüyüş gibi boyun kas bölgesine hasar vermeyecek aksine güçlendirecek egzersiz ve sporlar yapın. Diğer nedenler ise ani, ters hareketler yapmak, ağır sporlar yapmak, yanlış yatış pozisyonu, sürekli telefon ve bilgisayarla vakit geçirmek, aynı pozisyonda sürekli oturmak, boynu kütletmek, sürekli olarak klimaya maruz kalmak, sigara kullanmak, uzun ve ince boyun yapısına sahip olmak, genetik faktörler ve boyna ve boyun disklerine zarar verecek türde meslek icra etmek de boyun fıtığı neden olan etmenler arasında yer alır. Boyun fıtığı; yapısal özelliklere, genetik faktörlere ve sigara kullanımına bağlı olarak görülebilir. Özellikle genç yaşlarda sigara kullanımında bulunan kişilerde boyun yapısının kısa sürede bozulduğunun gözlemlendiğini söyleyen doktorlar, sigara kullanımına başladıktan sonra 5 yıl içerisinde boyun fıtığı vakalarıyla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Ağrı ve uyuşukluğun sıklaşması ve belirli sürede yatak istirahati ile geçmemesi durumunda mutlaka bir beyin ve sinir cerrahına başvurulması gerekir. Bu kasları güçlendirmek ve bel bölgesine ağırlık bindiren göbek yağlarını eritmek gerekir. Boyun kasları basmakla ağrılıdır.

Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra tedavi planı hazırlanmalıdır. Boyun fıtığının kesin tanısı MR çekilerek konur. Herhangi bir zorlama olmaksızın veya hava şartlarına bağlayamadığınız boyun tutulmalarının sebebi boyun fıtığı olabilir. Ayrıca;banyo sonrası saçların ıslak kalması, uzun süre klima altında bulunmak,uzun süre bilgisayar veya masa başı çalışması da boyun fıtığı oluşmasına neden olabilir. Ofiste masa başı çalışanlarda bel ağrılarının sebepleri nelerdir ? Bel ağrılarının ancak %3’ü ameliyat edilmesi gerekli bel fıtıklarından kaynaklanmaktadır. Dar kanal ameliyat için geliştirilmiş endoskop sistemi dünyada çok az sağlık kurumunda mevcut. Ameliyat dışındaki bu yöntemler fıtığın zararsız olduğu durumlar için geçerlidir ve bu durumlarda uygulanmalıdırlar.. Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra hastalığın seviyesi anlaşılır ve buna göre cerrahi ( boyun fıtığı ameliyatı) ya da cerrahi dışı tedavi (Boyun fıtığı tedavisi ameliyatsız yöntemler) uygulanır. Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra boyun fıtığı tedavisine geçilir. Boyun fıtığı baş ağrısı yapar mı? Çeşitli kazalar neticesinde baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokular zorlanabilir ve ileri ya da geri doğru bir sarsılma meydana gelebilir. Content was generated with the help of GSA Content Generator Demoversion!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *