Karpal Tünel Sendromu Nedir?


Karpal tünel sendromu gelişiminden, yapısal olarak karpal tünelin dar olması da sorumlu tutulmaktadır. Karpal tünel sendromu tedavisi nasıl yapılır ? Ayrıca, karpal tünel sendromu semptomlarını azaltacak bazı hafif egzersiz hareketleri de var. EGZERSİZLER : Karpal tünel sendromu tedavisinde başlangıcında kısa bir süre semptomların geri dönmesini önlemek için immobilizasyon şarttır. KARPAL TÜNEL BİLEK ATELİ: Karpal tünel bilek ateli el bileğinin bazı hareketlerine izin verirken sinir sıkışmasına neden olabilecek hareketlere izin vermeyen destekleyici neopren materyalden yapılmış metal bir mekanizmadan yapılmış olup karpal tünel tedavisinde kullanılmaktadır. Fizik tedavi uzmanları, genellikle hastalara el bilek ateli kullanmasını önerir. Şayet sıkışma ileri derecede ise ve tıbbi tedaviye yanıtsızsa kılıfın açılıp sinirin serbestleştirilmesine yönelik cerrahi tedavi uygulanır. Ayrıca gece elinizde, sizi uykunuzdan uyandırabilecek derecede bir kramp da hissedebilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi engelleyecek yoğunlukta, geceleri sizi uykunuzdan uyandıracak kadar güçlü semptomlarla karşılaştığınızda zaman kaybetmeksizin bir doktora görünmeniz gerekir. Karpal tünel sendromu için hangi doktora gidilir ? Karpal tünel sendromu olarak adlandırılan rahatsızlıktan şikayetçi birçok kadın mevcuttur. This article was created with the help of GSA Content Generator DEMO!

Kadınlar bu rahatsızlıktan erkeklere nazaran daha fazla şikayetçidirler; çünkü kadınlardaki karpal tünel bölgesi, birçok erkektekine göre daha dardır. Kadınların hastalığa yakalanma riski erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Orta yaş ve üstü dönemde kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazladır. Kadınlarda 3 kat fazla rastlanır. Ayrıca belirtmeliyiz ki; bu semptomlar hamile kadınlarda daha çok görülmektedir; çünkü onların vücutlarındaki sıvı tutulumu daha yüksek miktardadır. Sıkıştırılmış tendonlar iltihaplanır ve bazen buna sıvı da eşlik eder. Genellikle geceleri oluşan bir ağrı olarak başlar ve bazen elinizde rahatsızlık, karıncalanma, uyuşmaya da sebep olabilir. Kolun dirsek altındaki kısmını omuza kaldırınca ağrı veya karıncalanma hissedilmesi. Bu dönemde ellerde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler genellikle kaybolmuştur. El ve parmaklarda uyuşma, ağrı, karıncalanma görülür. Küçük eşyaları kavramakta zorluk ve parmaklarda hissiyat kaybı yaşayabilirsiniz. Elde, parmaklarda ve kola yayılan ağrılar olur. Ameliyatta karpal tünelin çatısını oluşturan bağlar kesilerek, tünelin çapı genişletilir ve medyan sinirler üzerine binen baskı azaltılır. Temel problem ele giden medyan sinirin el bileğindeki karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır. Post has been created with GSA Content Generator Demoversion!

Bütün bu durumlar median sinirin geçtiği kanalı sıkıştırarak karpal tünel sendromuna neden olur. Bu da, kemikler ile bilek arasındaki mesafenin, yani karpal halka şeklindeki bağın (parmaklardaki fleksör tendonların ve medyan sinirin kesiştiği yer) daha fazla gerilerek, daha fazla acı yaratmasına sebep olur. Karpal Tünel Sendromu (kısaca KTS), parestezi, ağrı, uyuşma ve diğer belirtilerin neden olduğu bir medyan nöropati tuzağıdır. Seyrek de olsa ameliyattan sonra karpal tünel sendromu tekrarlayabilir. Karpal tünel sendromuna ne iyi gelir? Soğuk, ağrıyı azaltmak için en iyi yöntemdir. 4. parmak hem ulnar hem de median sinirden innervasyon aldığından, bu parmakta ayrı ayrı uygulanan median ve ulnar sinir iletim zamanı farkları da kullanılabilir değerli bir yöntemdir. Memorial Ataşehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Op. Hastalığın 2. evresinden itibaren özellikle EMG ile motor etkilenmenin de gösterildiği ve konservatif tedavilere yanıt alınamamış vakalarda cerrahi tedavi ağırlık kazanmaya başlar. Karpal tünel sendromu, oluşum itibarı ile, vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan sinir sıkışması ve buna bağlı olarak yapılan cerrahi bir tedavi şeklidir. This has been created by GSA Content Generator DEMO!

Son yıllarda klavye kullanımında sendromu önlemek ve tedavi amacı ile eldivenler geliştirilmiştir. Hastalık daha ziyade elini iş amacı ile yoğun olarak kullananlarda (süt sağanlar, el işi ile uğraşanlar vb.) ve son yıllarda video oyun konsollarını uzun süre oynayanlarda görülür. Özellikle uzun süreler tek tip el işi yapanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Genel olarak sıklıkla el bileklerinde görülen ama vücudun değişik bölgelerinde de oluşabilen bir rahatsızlıktır. Genellikle vücudun bir tarafında başlamasına rağmen, zamanla diğer bileğe de ilerler. Boyun bölgesinden çıkıp bileğe kadar uzanan medyan sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. Kramplar dirseğinize kadar olan bölgede hissedilir hale gelir ve baş parmağınızda bile ağrı duyabilirsiniz. Klinik olarak muayene ile tanı konabileceği gibi yardımcı olarak sinir ileti testi olan EMG tetkikinden de yararlanılabilir. Karpal tünel sendromu median sinir sıkışması sonucu oluşur ve karpal tünel lateralde skafoid kemiğin tüberkülü ve trapezium köşesi, medialde hamate kemiğinin kancası ile psiform kemik tarafından oluşturulan tavanı transvers karpal ligament tarafından örtülü bir kanaldır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *